FANDOM


Dawid Nikitowicz Płatonow – radziecki oficer. Początkowo w stopniu majora, potem pułkownika i w zależności od wyboru fabuły gry - generała lub marszałka. Po śmierci marszałka Jaszina, naczelny dowódca Batalionu Plioceńskiego Armii Czerwonej.

Kampania rosyjska Edytuj

Spotykamy go po raz pierwszy w drugiej misji kampanii. Jest wówczas dowódcą bazy im. Berii. Zleca Burłakowi budowę warsztatu, laboratorium i czołgów. Później rozkazuje Gorkiemu zbadanie sektora.

W czwartej misji mamy z nim okazję ponownie się spotkać. Dowodzi zespołom ewakuacyjnym we wschodnim sektorze. Rozkazał wybudowanie bazy mającej na celu obronę wycofujących się wojsk. Obiecuje Gorkiemu dostawę surowców, lecz niestety nie docierają one, przez co zostajemy zmuszeni do okradania przejeżdżających konwojów.

Po zakończeniu ewakuacji, generał Morozow awansuje go do stopnia pułkownika i zostaje on przełożonym Burłaka w trakcie jego misji zwiadu na terenie Arabów. Pułkownik przerywa mu to zadanie i zleca mu wesprzenie bazy im. Owsjenki. Niestety w wyniku błędu na mapie, Burłak w trakcie połowy drogi wjeżdża na zakole rzeki, a jedyny wyjazd został zablokowany przez pościg arabski, przedarcie się stanowi cel piątej misji.

Po przybyciu marszałka Jaszina, Płatonow zostaje oddelegowany do bazy imienia Bluekhera , gdzie zostaje dowódcą.

Po zniszczeniu bazy im. Trockiego i śmierci marszałka Jaszina oraz innych dowódców radzieckich, Płatonow zostaje naczelnym dowódcą wojsk radzieckich. Jego surowe postanowienia okazują się być przyczyną powstania Przymierza. Niektórzy z młodszych oficerów postanawiają się buntować przeciwko niemu. Po przejęciu władzy mianuje się generałem (w misjach Przymierza marszałkiem) i za wszelką cenę chce zbudować bombę alaskitową.

Jeżeli gracz wybrał kontynuację gry po stronie ZSRR, to Płatonow zostaje zabity przez zbuntowanych żołnierzy pod przywódctwem Gorkiego. Istnieje też trzeci wątek, w którym Burłak zostaje skazany na śmierć przez sąd polowy generała.

Kampania amerykańska Edytuj

W 15. misji kampanii USA Płatonow zaciekle toczy zimny pojedynek z Johnem Macillanem. Planuje wówczas pozbyć się Petera Rotha, na amerykańskie oddziały chce nasałać nowe bojowe pojazdy - behemoty.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.